Tiêu chuẩn dịch vụ

Danh mục các loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Phạm vi cung cấp: khách hàng sử dụng điện 21 tỉnh/ thành phố phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau ( trừ Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Tên dịch vụ Thời gian xử lý Mô tả dịch vụ Chi phí
Điện lực Khách hàng

I. DV CẤP ĐIỆN MỚI

01 Cấp điện hạ áp SH. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH đăng ký gắn mới công tơ cho mục đích sinh hoạt (chưa có công tơ mục đích SH tại vị trí đăng ký).
- KH SH không còn công tơ do không sử dụng điện liên tục TỪ 6 tháng trở lên.
- KH được ủy quyền đứng ra đại diện nhiều hộ đăng ký gắn mới 1 công tơ sử dụng chung cho mục đích sinh hoạt.
- KH đang dùng chung công tơ sinh hoạt (CRM có Số hộ >1) đề nghị lắp công tơ riêng mua điện trực tiếp với ĐL.
Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ ngay sau công tơ. Từ sau CB bảo vệ ngay sau công tơ đến địa điểm sử dụng điện của KH.
02 Cấp điện hạ áp NSH dài hạn. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH đăng ký gắn mới công tơ cho mục đích NSH dài hạn (thời hạn thông tin chủ thể ≥ 12 tháng).
- KH NSH không còn công tơ do không sử dụng điện liên tục TỪ 6 tháng trở lên.
Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ ngay sau công tơ. Từ sau CB bảo vệ ngay sau công tơ đến địa điểm sử dụng điện của KH.
03 Cấp điện hạ áp NSH ngắn hạn. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH đăng ký gắn mới công tơ cho mục đích NSH sử dụng < 12 tháng (nếu KH lắp trạm để mua điện Ngắn hạn chọn Cấp điện trung áp). Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ ngay sau công tơ. Từ sau CB bảo vệ ngay sau công tơ đến địa điểm sử dụng điện của KH.
04 Cấp điện trung áp SH. - Tiếp nhận lần đầu: 30 ngày làm việc. - KH đăng ký lắp mới Đường dây trung áp, Trạm biến áp RIÊNG sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- KH đã có TBA đề nghị TCS Đường dây, Trạm biến áp để sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
05 Cấp điện trung áp NSH. - Tiếp nhận lần đầu: 30 ngày làm việc. - KH đăng ký lắp mới Đường dây trung áp, Trạm biến áp RIÊNG sử dụng cho mục đích NSH.
- KH đã có TBA đề nghị TCS Đường dây, Trạm biến áp để sử dụng cho mục đích NSH.
Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
06 Cấp điện trung áp mua buôn. - Tiếp nhận lần đầu: 30 ngày làm việc. - Các đơn vị bán lẻ điện nông thôn có nhu cầu mua điện từ lưới điện của ĐL hoặc TCS để bán trực tiếp đến KH sử dụng điện. Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm. Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của KH.
07 Cấp điện cao áp. - Tiếp nhận lần đầu: 30 ngày làm việc. - KH có nhu cầu mua điện hoặc TCS từ lưới điện 110 KV. Theo thỏa thuận giữa Ngành điện và KH.

II. DV TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN

08 An toàn điện. - Tiếp nhận lần đầu: 2 giờ. Áp dụng khi ĐANG mất an toàn điện nguy hiểm đến người và tài sản:
- Dây điện: đứt, tróc vỏ, phóng điện, võng thấp, cháy, ...
- Trụ điện: ngã, cong, gẫy, nghiêng, ...
- Thiết bị điện, MBA: cháy, nổ, chảy dầu, ...
- Công tơ: đang cháy, mất nhưng còn dây điện tróc vỏ nguy hiểm, bể mặt kính công tơ, treo lơ lửng, ...
- Người tự ý trèo lên cột điện, phá hoại lưới điện, diều/vật lạ vướng trên lưới điện.
- Đèn vàng trên công tơ điện tử sáng.
- Các trường hợp mất an toàn điện khác phát sinh trong thực tế.
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản của mình quản lý.
09 Báo mất điện. - Tiếp nhận lần đầu: 2 giờ. - Mất điện 1 nhà/vài nhà hoặc KH không xác định được xung quanh có mất điện không.
- Điện áp tăng giảm bất thường 1 nhà (HD KH cúp CB).
- Bất thường liên quan đến CB gây mất điện, CB bật liên tục dù KH không tăng thêm thiết bị.
- Mất nguội 2 dây đều là dây nóng (HD KH cúp CB).
- Đường dây sau công tơ đang mất điện: mà KH không biết tự sửa hoặc không thuê được thợ điện địa phương, hư dây sau công tơ đang treo trên đầu trụ ĐL nên cần nhân viên ĐL trèo lên sửa, các lý do đặc biệt khác mà KH không thể tự sửa chữa, .... (Nếu còn điện chọn "Các DV theo thỏa thuận hợp đồng kinh tế").
- KH không sử dụng điện đã lâu và không biết lý do mất điện (còn công tơ hoặc KH không biết còn công tơ hay không).
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản của mình quản lý.
10 Báo sự cố. - Tiếp nhận lần đầu: 2 giờ. - Mất điện cả khu vực (ĐTV khai thác có tiếng nổ không).
- Thiết bị của ĐL bị hư hỏng: nổ chì FCO/LBFCO; bật máy cắt; bật CB trạm biến áp liên tục, ...
- Điện áp tăng giảm bất thường cả khu vực.
Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản của mình quản lý.
11 KH cung cấp chỉ số công tơ. - Tiếp nhận lần đầu: 1 ngày làm việc. - KH chủ động cung cấp chỉ số công tơ qua kênh điện thoại, App, Web, Zalo, … để ĐL lập hóa đơn. Miễn phí.
12 Thay đổi chủ thể. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - KH thay đổi TÊN trên HĐMBĐ hoặc ĐL nhập sai tên.
- KH thay đổi mục đích sử dụng điện cần phải thay đổi loại HĐMBĐ từ SH sang NSH hoặc ngược lại.
* Lưu ý:
- Khi tư vấn nếu ĐTV biết KH là chủ sở hữu mới nhưng chưa sang tên thì cần HD KH thay đổi chủ thể & chuyển phiếu cho ĐL (ngoại trừ KH bức xúc/cần hỗ trợ gấp).
- Nếu KH có nhiều YC trong đó có YC Thay đổi chủ thể thì ĐTV chỉ tạo 1 phiếu Thay đổi chủ thể và ghi chú tất cả các nội dung liên quan.
Miễn phí.
13 Thay đổi thông tin khách hàng. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Các thông tin cần thay đổi trên HĐMBĐ ngoại trừ DV Thay đổi chủ thể: Email hiển thị trên hóa đơn, địa chỉ, SĐT, bổ sung/cập nhật đúng mã số thuế, ...
- Gộp/tách mã KH.
Miễn phí.
14 Thay đổi mục đích SDĐ trong HĐMBĐ NSH. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - DV này chỉ áp dụng đối với KH đang ký HĐMBĐ NSH: thay đổi từ mục đích NSH này sang mục đích NSH khác hoặc thỏa thuận lại tỷ lệ mục đích sử dụng điện (không thay đổi tên thể hiện trên HĐMBĐ). Miễn phí.
15 Thay đổi định mức SDĐ. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - KH thay đổi định mức số hộ (tăng/giảm/đăng ký lại định mức).
- Đăng ký áp giá bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện nhà trọ.
Miễn phí.
16 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc.
- Thay đổi vị trí TBĐĐ so với hiện tại trong phạm vi khuôn viên của địa điểm mua điện đã thỏa thuận trong HĐMBĐ (công tơ đặt trong phạm vi quản lý của KH).
- Di chuyển từ nhà ra ngoài trụ hoặc ngược lại để sửa nhà.
- Thay đổi điểm đấu nối do có lưới điện mới của ĐL thay cho lưới điện cũ (địa điểm mua điện của KH không thay đổi).
- Di dời/sửa chữa/thay nhánh rẽ trước công tơ cấp điện cho 1 khách hàng (sắt Potele, rack sứ, cáp muller, ...).
* Nếu KH muốn di dời công tơ đến địa điểm mua điện khác thì ĐTV tư vấn DV cấp điện mới.
- KH chịu chi phí di dời, Sau khi khảo sát ĐL sẽ thông báo chi phí.
- Lưu ý: trường hợp KH đề nghị dời lại vị trí cũ mà trước đó ĐL đã tính chi phí 2 lần (dời đi và dời lại) thì KH không cần thanh toán thêm. KH xem ở bảng chiết tính để biết thông tin.
17 Thay đổi công suất SDĐ. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH không có TBA riêng: có nhu cầu thay đổi công suất, chuyển từ điện 1 pha sang 3 pha hoặc ngược lại.
- KH báo CB bật liên tục & có mua thêm thiết bị gây quá tải.
Từ lưới điện đến công tơ và CB bảo vệ ngay sau công tơ. Nếu đường dây sau công tơ của KH bị quá tải thì KH cần đầu tư nâng cấp.
18 Gia hạn HĐMBĐ. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Các yêu cầu về việc: gia hạn, ký lại HĐMBĐ. Miễn phí.
19 Chấm dứt HĐMBĐ. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - KH không sử dụng điện đề nghị ĐL thanh lý HĐMBĐ. Trường hợp chủ mới có nhu cầu tiếp tục sử dụng điện thì ĐTV thuyết phục Thay đổi chủ thể. Miễn phí.
20 Kiểm tra Thiết bị đo đếm. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - KH đề nghị kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo đếm. Miễn phí.
21 Kiểm định của ĐL. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. DV NÀY TẠM THỜI KHÔNG SỬ DỤNG. Có phí (SPC chưa hướng dẫn).
22 Kiểm định của Đơn vị độc lập. - Tiếp nhận lần đầu: 15 ngày làm việc. - ĐL đã kiểm tra hoặc đã kiểm định TBĐĐ nhưng KH không đồng ý với kết quả và đề nghị tổ chức kiểm định độc lập thực hiện. KH chịu phí nếu TBĐĐ sau khi kiểm định đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngược lại ĐL sẽ chịu phí.
23 TNCCĐ theo yêu cầu KH. - Tiếp nhận lần đầu: 1 ngày làm việc. - KH đề nghị ĐL tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa nhà, đi công tác, bảo trì, sửa chữa, giảm tổn thất điện năng, … KH cần thanh toán CPĐC.
24 Cấp điện lại theo yêu cầu KH. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH yêu cầu đóng điện lại sau khi đề nghị ĐL tạm ngưng sử dụng điện.
- KH báo mất công tơ ĐTV kiểm tra không có hóa đơn liên tục dưới 6 tháng
- KH chong thanh long yêu cầu đóng điện lại để bắt đầu mùa vụ mới.
- KH vi phạm sử dụng điện đã hoàn thành các nghĩa vụ đề nghị đóng điện lại.
- KH đã YC trực tiếp tại ĐL hoặc gửi YC trực tuyến nhưng chưa/đang được giải quyết.
* Lưu ý: ĐTV khai thác SĐT đăng ký để kiểm tra: nếu đã có phiếu đang xử lý thì cập nhật bổ sung, không có phiếu/phiếu đã hoàn tất thì tạo phiếu mới.
ĐL sẽ thông báo chi phí nếu có phát sinh.
25 Cấp điện lại sau khi ĐL TNCCĐ do nợ (Trong giờ HC). - Tiếp nhận lần đầu: 8 giờ kể từ khi KH TT tiền điện & CPĐC.
- KH liên hệ vào giờ nghỉ trưa các ngày LV trong tuần chọn DV này.
- Trong giờ HC KH đề nghị đóng điện khi đã TT tiền điện & CPĐC.
- KH bị TNCCĐ do nợ có lý do khách quan không thể thanh toán thuyết phục ĐL hỗ trợ đóng điện lại.
KH cần TT tiền điện còn nợ & CPĐC.
26 Cấp điện lại sau khi ĐL TNCCĐ do nợ (Ngoài giờ HC). - Tiếp nhận lần đầu: 8 giờ kể từ khi KH TT tiền điện & CPĐC. - Ngoài giờ HC KH đề nghị đóng điện khi đã TT tiền điện & CPĐC.
- KH bị TNCCĐ do nợ có lý do khách quan không thể thanh toán thuyết phục ĐL hỗ trợ đóng điện lại.
KH cần TT tiền điện còn nợ & CPĐC.
27 Các DV theo thỏa thuận hợp đồng kinh tế. - Tiếp nhận lần đầu: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.
- KH đã yêu cầu DV: em sẽ chuyển YC của A/C cho ĐL tiếp tục hỗ trợ.
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TRÌNH ĐIỆN THUỘC TÀI SẢN KH:
- KH đề nghị di dời, sửa chữa: trụ điện, đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, dây chằng, thiết bị điện, đường dây sau công tơ, ... khi không mất điện.
- KH đề nghị ĐL bảo trì, thí nghiệm thiết bị điện theo Thông tư 39 Bộ Công thương.
- KH có nhu cầu bàn giao không hoàn vốn công trình điện do KH đầu tư cho ĐL quản lý vận hành.
- Thiết kế xây lắp - Vận hành - Nghiệm thu.
- Thiết kế, lắp đặt Điện mặt trời mái nhà.
Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

III. DV KIẾN NGHỊ

28 Kiến nghị ĐL TNCCĐ không đúng quy định. - Tiếp nhận lần đầu: 2 giờ. TRONG GIỜ HC
- KH đã bị TNCCĐ do nợ hoặc có nguy cơ sẽ bị TNCCĐ vì ĐL thực hiện KHÔNG ĐÚNG quy định.
Miễn phí.
29 Kiến nghị, phối hợp ngoài giờ HC. - Tiếp nhận lần đầu: 2 giờ. NGOÀI GIỜ HC
- KH đã bị TNCCĐ do nợ hoặc có nguy cơ sẽ bị TNCCĐ vì ĐL thực hiện KHÔNG ĐÚNG quy định.
- KH lắp trạm/KH ký HĐMBĐ NSH cần biết CPĐC vì trên Website CSKH không có thông tin.
- KH nhận thông báo TNCCĐ (vẫn còn điện) và đã thanh toán muốn chuyển thông tin cho ĐL biết để không đi TNCCĐ.
- ĐTV không xem được Số tài khoản ngân hàng trên Web cần ĐL cung cấp để thanh toán (trong giờ HC chọn Kiến nghị về việc thanh toán).
- Các trường hợp đặc biệt KH cần hỗ trợ gấp ngoài giờ HC.
Miễn phí.
30 Kiến nghị dịch vụ Cấp điện. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Các kiến nghị liên quan đến DV Cấp điện mới.
- KH đã kéo dây sau công tơ đề nghị ĐL đấu nối.
Miễn phí.
31 Kiến nghị Mất điện. - Tiếp nhận lần đầu: em sẽ chuyển YC của A/C cho ĐL hỗ trợ. Nếu KH hỏi thêm trong bao lâu thì ĐTV mới trả lời: không quá 2 giờ. Liên quan đến PHẢN ÁNH MẤT ĐIỆN
- Quá thời gian lịch công tác/sự cố mà KH vẫn chưa có điện.
- Thông tin lịch mất điện không trùng khớp như thực tế.
- KH bị mất điện nhưng không được thông báo do ĐL không cập nhật thông tin mất điện trên OMS.
- KH nhận được tin SẼ mất điện và muốn ĐL xác nhận có lịch cắt điện hay không.
- Các phản ánh khác liên quan đến mất điện trong thực tế phát sinh.
Miễn phí.
32 Kiến nghị Thiết bị đo đếm. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến công tơ, TI, TU, niêm chì, CB bảo vệ công tơ, hộp công tơ, biên bản treo tháo.
* Lưu ý:
- DV này không bao gồm kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo đếm.
- Bất thường liên quan đến CB gây mất điện, CB bật liên tục dù KH không tăng thêm thiết bị chọn DV "Báo mất điện".
Miễn phí.
33 Kiến nghị Giá bán điện. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Kiến nghị, thắc mắc liên quan thay đổi giá điện do Bộ công thương ban hành.
- KH phản ánh giá điện nhà trọ: chủ nhà trọ tính giá cao, ĐL áp giá sai quy định, ...
- KH đề nghị đổi từ 1 giá sang 3 giá ĐTV chuyển ĐL giải đáp.
- KH đề nghị đổi từ 3 giá sang 1 giá ĐTV kiểm tra đủ điều kiện mới tiếp nhận.
- Các trường hợp khác phát sinh trong thực tế.
Miễn phí.
34 Kiến nghị Hóa đơn. - Tiếp nhận lần đầu: 1 ngày làm việc. - Các sai sót, thắc mắc của KH về việc ghi chỉ số, lập hóa đơn của ĐL.
* Lưu ý: DV này không liên quan đến hóa đơn điện mặt trời.
Miễn phí.
35 Kiến nghị về việc thanh toán. - Tiếp nhận lần đầu: 1 ngày làm việc. - KH đã thanh toán nhưng không được xóa nợ đúng quy định.
- KH lắp trạm/KH ký HĐMBĐ NSH cần biết CPĐC vì trên Website CSKH không có thông tin.
- KH thắc mắc về việc gia giạn, thanh toán: hoàn trả khi thanh toán nhiều lần/cấn trừ; đơn vị thu hộ thu nhầm/dư/... hỏi thông tin KH để liên hệ.
- KH nhận thông báo TNCCĐ (vẫn còn điện) và đã thanh toán muốn chuyển thông tin cho ĐL biết để không đi TNCCĐ (ngoài giờ HC chọn DV "Kiến nghị, phối hợp ngoài giờ HC").
- Liên quan tiền đặt cọc/bảo lãnh/ký quỹ DV cấp mới, DV trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc thanh lý.
- ĐTV không xem được STK trên web cần ĐL cung cấp để thanh toán (ngoài giờ HC chọn DV "Kiến nghị phối hợp ngoài giờ HC").
- Các khoản phí ĐL thu mà ĐTV chưa có thông tin giải đáp.
Miễn phí.
36 Kiến nghị Di dời trụ, đường dây, thiết bị điện. - Tiếp nhận lần đầu: 15 ngày làm việc. LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐL HOẶC KH KHÔNG BIẾT TÀI SẢN CỦA AI:
KH đề nghị di dời trụ điện, đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, dây chằng, thiết bị điện.
ĐL sẽ khảo sát và thông báo chi phí (nếu có phát sinh).
37 Kiến nghị Vi phạm sử dụng điện. - Tiếp nhận lần đầu: 7 ngày làm việc. KH phản ánh:
- Ăn cắp điện trước công tơ hoặc không xác định được vị trí câu trộm điện.
- Sử dụng điện sai mục đích đã đăng ký.
- Tự ý di dời công tơ.
- Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện.
- Các hành vi vi phạm sử dụng điện khác.
* Lưu ý: Nếu KH đề nghị giữ bí mật ĐTV tạo phiếu như bình thường nhưng có ghi chú vào nội dung "KH đề nghị giữ bí mật".
Miễn phí.
38 Kiến nghị Nhân viên ĐL. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. KH phản ánh nhân viên ĐL: nhũng nhiễu, cố ý kéo dài thời gian xử lý dịch vụ, vòi tiền, không nhiệt tình, cầm nhầm đồ của KH mang về, ... khi làm việc với KH. Miễn phí.
39 Kiến nghị ĐTV. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. - Qua trao đổi trong cuộc gọi KH nêu ĐTV trước phục vụ chưa tốt (chưa rõ, chưa nhiệt tình, chưa đầy đủ, chậm hiểu, ….) mà ĐTV đang nghe cuộc gọi xoa dịu thành công và KH không kiến nghị thêm. ĐTV phải ghi nhận lại và tạo phiếu để TTCSKH tìm hiểu nguyên nhân thực tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
- KH không hài lòng chủ động liên hệ lại kiến nghị, góp ý.
- Khi gọi ra khảo sát sự hài lòng KH không hài lòng, góp ý ĐTV.
Miễn phí.
40 Kiến nghị Hệ thống kỹ thuật. - Tiếp nhận lần đầu: Em sẽ chuyển YC của A/C cho bộ phận Kỹ thuật hỗ trợ. Nếu KH hỏi thêm trong bao lâu thì ĐTV mới trả lời: không quá 8 giờ. Các yêu cầu cần Phòng Kỹ thuật TTCSKH xử lý:
- Các lỗi liên quan đến tin nhắn thuộc trách nhiệm phòng KT.
- Tất cả các vướng mắc liên quan đến: Zalo, App CSKH, CRM, website CSKH, CC moblie, SMS, ứng dụng/chương trình khác (nếu có triển khai mới).
- Thiếu đồng bộ giữa các chương trình.Ví dụ: MKH không có trên CRM, không kết nối kho hóa đơn, tin nhắn Zalo bị lỗi, …
Miễn phí.
41 Kiến nghị khác. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. - KH kiến nghị đã báo Trực vận hành nhiều lần nhưng chưa được xử lý dứt điểm về việc: điện áp tăng giảm bất thường, khu vực thường xuyên mất điện.
- Các tình huống liên quan đến cung cấp điện & sử dụng điện không có trong mô tả.
Miễn phí.

IV. DV ĐIỆN MẶT TRỜI

42 Kiến nghị ĐMTMN. - Tiếp nhận lần đầu: 5 ngày làm việc. Yêu cầu liên quan lắp công tơ 2 chiều, thay đổi chủ thể, chấm dứt hợp đồng, hóa đơn điện mặt trời & các tình huống, kiến nghị liên quan đến điện MTMN.
* Lưu ý: KH đăng ký dự án ĐMT nối lưới ĐTV tạo Tra cứu khác chuyển TrC, TrC báo lại phụ trách phòng để được LĐ cung cấp thông tin cho TrC chuyển yêu cầu.
Miễn phí.
43 Kiến nghị EVNSOLAR. - Tiếp nhận lần đầu: 3 ngày làm việc. KH yêu cầu hoặc kiến nghị liên quan đến nền tảng EVNSOLAR. Miễn phí.

V. DV TRA CỨU THÔNG TIN

44 Tra cứu lịch mất điện. Cung cấp ngay. - Thắc mắc, kiến nghị liên quan đến mất điện đã được ĐTV giải đáp kết thúc tại TT.
- KH báo mất điện nhưng sau đó có điện lại xảy ra trong cuộc gọi.
Miễn phí.
45 Tra cứu chỉ số, hóa đơn. Cung cấp ngay. - Thắc mắc, kiến nghị đã được ĐTV giải đáp kết thúc tại Trung tâm liên quan chỉ số, hóa đơn.
- KH báo tiền điện tăng cao, ĐTV giải đáp thành công.
Miễn phí.
46 Tra cứu khác. Cung cấp ngay.
- Tra cứu liên quan điện mặt trời, EVN Solar và các tra cứu khác không có trong mô tả.
- Nội dung ĐTV nhờ TrC hỗ trợ: KH đăng ký dự án ĐMT nối lưới, cấp điện cao áp, ...
* Lưu ý: KH tra cứu nhiều thông tin chọn "Tra cứu khác" và ghi chú rõ các nội dung KH đã thắc mắc.
Miễn phí.