Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

MÔ TẢ DỊCH VỤ
Thay đổi các thông tin có liên quan đến tên trên hợp đồng/giấy báo/hóa đơn kể cả thay đổi tên do ĐL nhập tên KH không chính xác.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Bảng kê công suất sử dụng điện (theo mẫu)
3. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

5. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ: Thông tin cư trú của hộ gia đình tại vị trí mua điện (Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện); Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện; Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Thay đổi thông tin KH

MÔ TẢ DỊCH VỤ
Thay đổi các thông tin trên HĐMBĐ như: SĐT, email…..

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
3. Giấy tờ liên quan đến thông tin cần thay đổi (nếu có).

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Thay đổi mục đích sử dụng điện

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng điện.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
3. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Thay đổi định mức SDĐ

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH đề nghị:
- Thay đổi (tăng/giảm) định mức số hộ, định mức người ở trọ.
- Đăng ký lại định mức khi phụ lục HĐMBĐ hết hạn.
- Đăng ký áp giá bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện nhà trọ..

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
3. Thông tin xác định số hộ dùng chung.

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Gia hạn HĐMBĐ

MÔ TẢ DỊCH VỤ
HĐMBĐ của KH đã hết hạn và KH yêu cầu gia hạn.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng
3. Giấy tờ liên quan đến việc gia hạn hợp đồng: hợp đồng thuê….

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Chấm dứt HĐMBĐ

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH yêu cầu thu hồi công tơ chấm dứt hợp đồng mua bán điện

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

CHI PHÍ
Miễn phí.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Cấp điện trở lại khi KH yêu cầu

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH yêu cầu đóng điện sau khi ngưng sử dụng 1 thời gian ngắn.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

CHI PHÍ
- KH sinh hoạt hạ áp: 107.800 đồng
- KH NSH: ĐL sẽ lập chiết tính và thông báo sau.

THỜI GIAN XỬ LÝ
5 ngày làm việc

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

MÔ TẢ DỊCH VỤ
- Di dời hệ thống đo đếm so với vị trí ban đầu đã thỏa thuận trong HĐMBĐ.
- Di dời/thay nhánh rẽ trước công tơ cấp điện cho 1 khách hàng (sắt Potele, rack sứ, cáp muller..) mà không ảnh hưởng đến vị trí của công tơ.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

CHI PHÍ
Toàn bộ chi phí thay đổi (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực), ĐL sẽ khảo sát và thông báo Chiết tính chi phí chính xác cho KH.

THỜI GIAN XỬ LÝ
5 ngày làm việc

Thay đổi công suất/công tơ SDĐ

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH đang sử dụng điện có nhu cầu thay đổi công suất sử dụng/chuyển từ điện 1 pha sang 3 pha hoặc ngược lại

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Bảng kê công suất sử dụng điện (theo mẫu)
3. Biểu đồ phụ tải (theo mẫu)
4. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

CHI PHÍ
- ĐL: Đầu tư từ vị trí đấu nối đến công tơ và CB bảo vệ (ngay sau công tơ).
- KH: nếu đường dây cũ bị quá tải sau khi tăng công suất thì KH đầu tư nâng cấp đường dây từ sau CB bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của KH

THỜI GIAN XỬ LÝ
5 ngày làm việc

Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm

MÔ TẢ DỊCH VỤ
KH yêu cầu kiểm tra công tơ.

HỒ SƠ
1. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện (theo mẫu)
2. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

THỜI GIAN XỬ LÝ
3 ngày làm việc

Kiểm định của ĐL

MÔ TẢ DỊCH VỤ
ĐL đã kiểm tra hệ thống đo đếm nhưng KH không đồng ý với kết quả của ĐL/CTĐL, KH đề nghị ĐL kiểm định.

HỒ SƠ
Giấy tờ tuỳ thân.

THỜI GIAN XỬ LÝ
5 ngày làm việc

Kiểm định của Đơn vị độc lập

MÔ TẢ DỊCH VỤ
ĐL đã kiểm tra hoặc đã kiểm định hệ thống đo đếm nhưng KH không đồng ý với kết quả của ĐL/CTĐL, KH đề nghị tổ chức kiểm định độc lập thực hiện.

HỒ SƠ
Giấy tờ tuỳ thân.

CHI PHÍ
- ĐL chịu chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định.
- KH chịu chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định.

THỜI GIAN XỬ LÝ
15 ngày làm việc