CHÚ Ý ! Dịch vụ này chỉ áp dụng cho những khách hàng đã đăng ký chức năng Internet Banking cho tài khoản ngân hàng của mình. Đối với những khách hàng chưa đăng ký chức năng Internet Banking, vui lòng đến quầy giao dịch của ngân hàng để làm thủ tục đăng ký.