THÔNG TIN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Đang triển khai tại 3 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai.